top of page

Werkwijze De Ranch van Tante Til

Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 07.00-18.00u.

 

Vrijdag t/m zondag zijn wij gesloten. Voor andere vrije dagen, zie openingstijden.

​De Ranch laat alle honden in 2 groepen gedurende de hele dag los op 2 grote omheinde velden.

​Voor de rust en veiligheid gaan alle honden in siësta van 12.00-13.30u in het binnen verblijf

Dagindeling (op 2 grote velden en puppyveld)

 

Brengen          : tussen 07.00 en 09.00u

Speelronde 1    : tussen 09.00 en 12.00u 

Siësta              : tussen 12.00 en 13.30u

Speelronde 2    : tussen 13.30 en 16.30u

Ophalen           : tussen 16.30 en 18.00u

De Ranch werkt met dagopvang voor minimaal 1 keer per week op een vaste dag (geen losse opvang)

 

Ongecastreerde reu
Het is niet direct noodzakelijk om een (jonge) reu te laten castreren om in onze roedels te verblijven. Tenzij het testosterongehalte een dermate grote rol gaat spelen dat de veiligheid en speelkwalitieit van uw eigen hond en andere honden in gevaar komt.
Als dat zo is, bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn.

 

Loopse teef

Voorkeur geniet uw hond thuis te houden om extra stress te voorkomen, anders vragen wij u om uw hond te voorzien van een broekje ter hygiëne voor het binnenverblijf. De tweede week van de loopsheid adviseren wij sowieso de hond niet te brengen.

 

Ziek
Is uw hond ziek of heeft u het vermoeden dat uw hond ziek is (bijv. bij diarree en/of dunne ontlasting), overleg dan eerst met De Ranch of opvang voor die dag mogelijk is.
De kans op besmetting is namelijk aanzienlijk en dat willen we voorkomen voor het welzijn van alle hondjes die hier komen vertoeven.

Onze huisregels vindt u in de PDF
 
bottom of page