Werkwijze De Ranch van Tante Til

Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 07.00-18.30u.

 

Vrijdag t/m zondag zijn wij gesloten. Voor andere vrije dagen, zie openingstijden.

​De Ranch laat alle honden in 2 groepen gedurende de hele dag los op 2 grote omheinde velden.

​Voor de rust en veiligheid gaan alle honden in siësta van 12.00-13.30u in het binnen verblijf

Dagindeling (op 2 grote velden, puppyveld & rustveld)

 

Brengen          : tussen 07.00 en 09.00u

Speelronde 1    : tussen 09.00 en 12.00u 

Siësta              : tussen 12.00 en 13.30u

Speelronde 2    : tussen 13.30 en 16.30u

Ophalen          : tussen 17.00 en 18.30u

De Ranch werkt met dagopvang  voor minimaal 1 keer per week op een vaste dag (geen losse opvang)

 

Ongecastreerde reu
De Ranch neemt geen ongecastreerde reuen aan. Als de reu als pup binnenkomt, zal besproken worden met de eigenaar wanneer de tijd rijp is om te castreren.

De ervaring leert dat reuen oa socialer, aanhankelijker, veel beter bij te sturen zijn, geen paringsdrang en minder territorium afbakening vertonen.  

 

Loopse teef

Voorkeur geniet uw hond thuis te houden om extra stress te voorkomen, anders vragen wij u om uw hond te voorzien van een broekje ter hygiëne voor het binnenverblijf.
De Ranch beschikt over 2 Time-out veldjes. Gedurende de loopsheid is het mogelijk om uw hond in het Time-Out verblijf te plaatsen.

 

Ziek
Is uw hond ziek of heeft u het vermoeden dat uw hond ziek is (bijv. bij diarree en/of dunne ontlasting), overleg dan eerst met De Ranch of opvang voor die dag mogelijk is.
De kans op besmetting is nl. aanzienlijk en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen voor het welzijn van alle hondjes die hier komen vertoeven.

Onze huisregels vindt u in de PDF

©DRVTT 2019

KvK-nummer 66790093
Algemene voorwaarden
  • Facebook
  • Instagram
Niks missen?
Volg ons op Social Media

©2016 DRVTT